LSK Business Park

Kutsu keskustelutilaisuuteen ympäristölupaan liittyen, perjantaina 12.6.20 klo17:00

09.06.2020

Kutsu keskustelutilaisuuteen ympäristölupaan liittyen, perjantaina 12.6.20 klo17:00


Linkki streamiin :

https://www.twitch.tv/lskbusinesspark

 

 

 

Voit ladata kutsun tästä.

KESKUSTELUTILAISUUS KAUHAVAN KIIHDYTYSRADAN YMPÄRISTÖLUPAAN LIITTYEN 12.06.2020 klo 17:00 LENTOHOTELLIN AUDITORIOSSA

Yleistä

Hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen moottoriratamme ympäristöluvasta tehtyyn valitukseen liit-tyen. Hallinto-oikeuden päätös on lyhykäisyydessään seuraava (lainaus päätöksestä): "Toimin-nan ympäristöluvan myöntämisen edellytykset eivät täyty haetussa laajuudessa ja tämän vuoksi ympäristölupapäätös on kumottava ja hakemus hylättävä".

Tulemme hakemaan valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Ympäristölupamme mahdollistaa moottoriradan käytön kiihdytyskilpailujen järjestämiseen 50 toimintapäivänä vuodessa, joista 35 toimintapäivää korkeamman melun mukaisissa meluluo-kissa. Viime vuonna kiihdytysradalla oli kiihdytyskilpailuja yhteensä 13 päivänä. On siis tarpeen tarkentaa ympäristölupaamme toiminnan todellista laajuutta sekä oikeutta aiheuttaa meluhaittaa lähialueemme asukkaille.

 

Kutsu

Kutsumme Teidät keskustelemaan aiheesta kanssamme 12.06.2020 klo17:00 alkaen Lentohotel-lin auditorioon, osoitteeseen Loppusuora 22, Kauhava. Keskustelutilaisuus suoratoistetaan eli striimataan nettiin, linkin löydät tapahtumapäivänä kotisivuiltamme www.lskbusinesspark.fi . Noudatamme virallisia ohjeistuksia kokoontumisten ja yleisötilaisuuksien suhteen. Tarvittaessa järjestämme osallistumismahdollisuuden myös linnarakennuksen sisäpihalle ja 1-halliin em. suo-ratoistoa hyödyntäen.

Voitte toimittaa kommenttinne ja kysymyksenne meille myös ennen tilaisuutta. Olemme erityisen kiinnostuneita kuulemaan kantanne toiminnan laajuuteen, eli minkälaisessa laajuudessa kiih-dytysradan toiminta ei mielestänne aiheuttaisi kohtuutonta haittaa. Haluamme antaa mahdolli-suuden kommentoida ja kysyä aiheesta myös anonyymisti.

Palautteen, kehitysehdotukset, ehdotukset toiminnan laajuudesta, kysymykset tai muut kiihdytys-radan ympäristölupaan liittyvät asiat jotka mielestänne tulee käsitellä keskustelussa voi toimittaa etukäteen:

-                           Sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@lskbusinesspark.fi

-                           Tekstiviestillä numeroon: +358 41 728 2295

-                           Postitse osoitteeseen: LSK Business Park Oy, Loppusuora 22, 62200 Kauhava

-                           Suoraan postilaatikkoon, postilaatikko vartiosto-rakennuksen itäpäädyssä (Loppusuora 18)

 

Tämä kutsu on toimitettu radan lähialueen asukkaille kirjeitse sekä julkaistu LSK Business Park Oy:n internetsivuilla osoitteessa: www.lskbusinesspark.fi/fi/ajankohtaista

LSK Business Park Oy

 


Vuokrattavat kohteet

Linnarakennus

Rakennusvuosi: 1927
Huoneistoala: 3 678 m2

Tutustu kohteeseen >>

Toimistorakennus

Rakennusvuosi: 1930
Huoneistoala: 1434 m2

Tutustu kohteeseen >>

Toimistorakennus

Rakennusvuosi: 1928
Huoneistoala: 262m2

Tutustu kohteeseen >>

Muut kohteet Kauhavalla >>