LSK Business Park

LSK Business Park – nya möjligheter med ett strålande läge

LSK Business Park Oy grundades år 2014 av Kasvuyrittäjät Oy. I april 2014 slöt bolaget en affär genom vilken Flygkrigsskolans område i Kauhava och vapendepåområdet i Karleby övergår till bolaget i början av 2015.

Bolaget äger totalt 500 hektar mark och cirka 45 000 kvadratmeter byggnader. Fastigheterna och områdena är i ett utmärkt skick. Försvarsmakten har gjort stora investeringar på underhåll och utveckling av byggnaderna även på 2000-talet.

LSK Business Parks verksamhetsidé är att utnyttja områdets strålande egenskaper för att utveckla möjligheter till ny affärsverksamhet. Vad gäller vapendepån i Karleby är arbetet för att kartlägga möjligheterna att använda lokalerna och området fortfarande på gång. Kauhava är verksamhetens centrum: ett strålande läge och utmärkta förhållanden för företagsverksamhet av många olika slag. Kontors-, industri-, lager, konferens- och festlokaler. Auditorium, modernt storkök, restauranglokaler samt logi för 500 personer. Startbanan öppnar vägen till stjärnorna.

LSK Business Park – utmärkta förhållanden för framgång!


Objekt som kan hyras

Slottsbyggnad

Byggnadsår: 1927
Lägenhetsyta: 3 678 m2

Studera objektet >>

Kontorsbyggnad

Byggnadsår: 1930
Lägenhetsyta: 1434 m2

Studera objektet >>

Kontorsbyggnad

Byggnadsår: 1928
Lägenhetsyta: 262 m2

Studera objektet >>

Övriga objekt i Kauhava >>