LSK Business Park

Området i Karleby

LSK Business Park Oy:s område i Karleby ligger vid utmärkta trafikförbindelser nära stadens centrum. Därför kan området användas för många olika ändamål. Området på totalt 80 ha har tidigare fungerat som Försvarsmaktens lagerområde och är känt i Karleby som Vapendepån.

Arbetet med att utreda och utveckla användningen av området pågår fortfarande.

Ta kontakt >>