LSK Business Park

Området i Kauhava

  • Areal 420 ha
  • Byggnadsyta 45 000m2
  • Sammanlagt 60 byggnader

Ta kontakt >>

Objekt i Kauhava

Slottsbyggnad - auditorium, huvudkontor, kontor och logi


Slottsbyggnad

Byggnadsår: 1927
Lägenhetsyta: 3 678 m2

Studera objektet >>

Kontorsbyggnad

Byggnadsår: 1930
Lägenhetsyta: 1434 m2

Studera objektet >>

Kontorsbyggnad

Byggnadsår: 1928
Lägenhetsyta: 262 m2

Studera objektet >>

Industrilokaler och kontor


Industrilokal

Byggnadsår: 1975
Våningsyta: 7 915 m2

Studera objektet >>

Flygledningsbyggnad

Byggnadsår: 1969/2010
Byggnadens våningsyta: 880 m2

Studera objektet >>

Industrilokaler och kontor


Industrilokalerna 1 och 2

Byggnadsår: 1928 /1930
Byggnadens våningsyta: 1 700 + 1 700 m2

Studera objektet >>

Kontorslokal

Byggnadsår: 1998
Våningsyta: 340 m2

Studera objektet >>

Kontorsbyggnad

Byggnadsår: 1928/1985
Byggnadens våningsyta: 670 m2

Studera objektet >>

Maskinhall

Byggnadsår: 1989
Byggnadens våningsyta: 295 m2

Studera objektet >>

Kontorsbyggnad

Byggnadsår: 1935/2010
Byggnadens våningsyta: 836 m2

Studera objektet >>

Luftfart och logistik


Underhållsbyggnad

Byggnadsår: 1969
Våningsyta: 981 m2

Studera objektet >>

Maskinhall

Byggnadsår: 2011
Våningsyta: 505 m2

Studera objektet >>

Maskinhall

Byggnadsår: 1997
Våningsyta: 549 m2

Studera objektet >>

Lagerbyggnad

Byggnadsår: 1988
Våningsyta: 287 m2

Studera objektet >>

Catering, motion, utbildning, inkvartering och platser för distansarbete


Catering-byggnad

Studera objektet >>

Inkvarteringsbyggnad

Byggnadsår: 1936/2005
Våningsyta: 2 196 m2

Studera objektet >>

Utbildnings- och inkvarteringsbyggnad

Byggnadsår: 1967/2000
Våningsyta: 2 973 m2

Studera objektet >>

Transportfunktioner och underhållslokaler


Underhållsbyggnad

Byggnadsår: 1983
Våningsyta: 874 m2

Studera objektet >>

Transportcentral

Byggnadsår: 1968
Våningsyta: 2 150 m2

Studera objektet >>

Underhålls- och tvätthall

Byggnadsår: 1968
Våningsyta: 340 m2

Studera objektet >>

Värmecentralbyggnad

Byggnadsår: 1969
Våningsyta: 913 m2

Studera objektet >>

Bostäder och små kontor


Bostadshus 25

Byggnadsår: 1929
Våningsyta: 466 m2

Studera objektet >>

Bostadshus 29

Bostäder och kontorslokaler.

Studera objektet >>

Bostadshus 21, 23

Byggnadsår: 1929/1930
Våningsyta: 466 + 466 m2

Studera objektet >>

Övriga byggnader


Officersklubb

Byggnadsår: 1931
Våningsyta:
 723 m2

Studera objektet >>