LSK Business Park

Utbildnings- och inkvarteringsbyggnad

Kontors- och utbildningslokaler. Inkvarteringslokaler för upp till 100 personer. Lokaler för distansarbete. Två trapphus, byggnadens lokaler kan indelas i lämpliga delar.

Ta kontakt >>


Objekt i Kauhava

Kontorsbyggnad

Byggnadsår: 1928
Lägenhetsyta: 262 m2

Studera objektet >>

Kontorsbyggnad

Byggnadsår: 1930
Lägenhetsyta: 1434 m2

Studera objektet >>

Slottsbyggnad

Byggnadsår: 1927
Lägenhetsyta: 3 678 m2

Studera objektet >>